25. 6. 2022 – Borovnička

Jarní sezóna byla zakončena desátým kolem Východočeského poháru, které připravil SK LOB
Nová Paka. Krátkou trať s centrem v Borovničce absolvovalo přes 700 závodníků. Běželo se
na mapě Yperit v mírně členitém terénu s okrajovými svahy v severní části. Les byl porostově
hodně rozmanitý, v části byly nepřehledné hustníky s různou průběžností, místy byly kameny
a skalky, v části pak byl rovinatý čistý les s hustou sítí vodotečí a borůvčím. Naše výsledky:

D14C 19. Netopilová Simona
D21D 3. Klapalová Hana
D35D 8. Kodytková Iva
D45D 5. Rykalová Jitka
D55C 1. Smutná Jana
D55C 7. Veverková Yveta
H45C 1. Netopil Libor
H55C 1. Vandas Luděk
HDR 21. Klapal Tomáš