Novinky

D10N 2. místo Hamerská Karin

Klasickou trať 3. kola Východočeského poháru uspořádala TJ Loko Česká Třebová. Pěkným centrem byl areál Peklák v České Třebové. Tratě pro více než 700 závodníků byly postaveny v kopcovitém terénu s hustou sítí komunikací včetně velkého množství cyklostezek. Byla zde hodně rozmanitá vegetace. Za krásného slunečného počasí se Vamberákům celkem dařilo:

D10N 2. místo Hamerská Karin
D12C 15. místo Jedlinská Kateřina
D16C 10. místo Netopilová Simona
D18C 6. místo Sršňová Natálie
D35C 9. místo Sršňová Kateřina
D35D 1. místo Kodytková Iva
D45C 8. místo Smutná Jana
D45D 2. místo Mudruňková Romana
D45D 4. místo Rykalová Jitka
H16C 11. místo Jedlinský Martin
H21D 1. místo Smutný Šimon
H35C 7. místo Andrš Jiří
H35D 1. místo Drhlík Petr
H45C 1. místo Netopil Libor
H45C 4. místo Vandas Luděk
H65C 9. místo Tupec Jiří
HDR 15. místo Martincová Daniela Sofie

D10N 1. místo Hamerská Karin

Východočeský pohár pokračoval druhým kolem. Klasickou trať uspořádal za pěkného jarního počasí OK Lokomotiva Pardubice s centrem na rozlehlé louce na severozápad od Borohrádku. Necelá tisícovka závodníků běžela na mapě Hejdůšek v rovinatém lese, který byl porostově velmi různorodý s podrostem, řadou vodotečí, potoků a bažin. Výsledky:

D10N 1. místo Hamerská Karin
D12C 27. místo Jedlinská Kateřina
D18C 15. místo Sršňová Natálie
D35D 6. místo Kodytková Iva
D45C 2. místo Vandasová Markéta
D45C 8. místo Smutná Jana
D45D 2. místo Mudruňková Romana
D55C 3. místo místo Klapalová Jana
D55D 10. místo Veverková Yveta
H16C 19. místo Jedlinský Martin
H21C 10. místo Dvořáček Radek
H35C 10. Hladký Viktor
H45C 1. místo Netopil Libor
H45C 6. místo Vandas Luděk
H45D 5. místo Mikyska Alan
HDR 8. místo Klapal Tomáš
HDR 29. místo Matincová Daniela Sofie

Tradiční klasickou tratí Jarního poháru byla zahájena sezóna oficiálních závodů ve východočeské oblasti. Toto 1. kolo Východočeského poháru uspořádal OK 99 Hradec Králové ve Vysoké nad Labem. Téměř 1100 závodníků čekal rychlý terén s malým převýšením. Počáteční příjemné jarní teploty byly vystřídány náhlým deštěm a ochlazením. Naše výsledky:

D10N 13. místo Hamerská Karin
D12C 25. místo Jedlinská Kateřina
D16C 28. místo Netopilová Simona
D18C 21. místo Sršňová Natálie
D35D 3. místo Kodytková Iva
D45C 4. místo Smutná Jana
D45C 6. místo Vandasová Markéta
D45D 6. místo Mudruňková Romana
H16C 19. místo Jedlinský Martin
H35C 2. místo Veverka Tomáš
H35D 10. místo Sršeň Tomáš
H45C 5. místo Netopil Libor

OB Vamberk a OB DDM Kostelec nad Orlicí pořádají ve středu 8. 5. 2024 Východočeský pohár v orientačním běhu, jehož součástí bude také závod pro veřejnost. Tímto zveme všechny zájemce k ,,ochutnávce“ tohoto sportu. K prezentaci se dostavte k chatě Vyhlídka ve Vamberku v čase od 9.30 do 10.30 hodin.

V zimním období se oficiální závody v orientačním běhu v naší oblasti nekonají, ale i tak se rádi proběhneme. O vánočních svátcích se konal tradiční ,,Štěpánský výběh na Chlum“, ze kterého je tato naše společná fotografie.

Poslední závod Východočeského poháru připravil K.O.B. Choceň. Téměř devět stovek závodníků čekaly tratě na mapě Jedlinka v převážně jehličnatém, porostově velmi rozmanitém lese s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60 metrů. Po pátečním celodenním dešti se počasí hodně umoudřilo a celý závod doprovázelo sluníčko. Takto se dařilo našim závodníkům:

D12D 2. místo Jedlinská Kateřina
D14C 21. místo Netopilová Simona
D35D 5. místo Kodytková Iva
D45C 3. místo Vandasová Markéta
D45C 6. místo Smutná Jana
D45D 2. místo Rykalová Jitka
D55D 9. místo Veverková Yveta
H16C 15. místo Jedlinský Martin
H35C 9. místo Hladký Viktor
H45C 1. místo Netopil Libor
H65C 7. místo Tupec Jiří

Městu Vamberk děkujeme za finanční podporu našeho oddílu a Vám všem přejeme krásný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2024.

Nedělní krátkou trať Východočeského poháru (18. kolo) uspořádal OK Slavia Hradec Králové. Za krásného teplého slunečného podzimního počasí startovalo přes 900 závodníků. Centrum bylo na pláži rybníka Biřička v Novém Hradci Králové. Běželo se na mapě Koliba v mírně zvlněném terénu, kde byla v části prostoru pravidelná síť komunikací, proměnlivá průběžnost porostů a místy meliorační rýhy. Zde jsou výsledky Vamberáků:

D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D14C 24. místo Netopilová Simona
D18C 11. místo Mikysková Adéla
D35D 3. místo Kodytková Iva
D45C 2. místo Vandasová Markéta
D45C 5. místo Smutná Jana
D45D 4. místo Rykalová Jitka
D45D 6. místo Mudruňková Romana
D55D 10. místo Veverková Yveta
H16C 9. místo Jedlinský Martin
H35C 4. místo Veverka Tomáš
H45C 1. místo Netopil Libor
H65C 7. místo Tupec Jiří
HDR 22. místo Drhlík Jakub
T 4. místo Smutná Pavla

Necelých osm set závodníků si přijelo zaběhat na Východočeský pohár do Vítězné. Pořadatelé z OOS TJ Spartak Vrchlabí připravili mapu Za Karmou. Pěkné tratě byly postaveny v mírně zvlněném terénu, který byl většinou dobře průběžný, místy s pasekami a hustníky, se střední sítí komunikací. Bylo tam také mnoho terénních detailů – kupky, jámy, prohlubně a rýhy, v některých částech byly samostatné skalky, kameny i kamenná pole. Závodu přálo krásné slunečné počasí. Výsledky vambereckých běžců:

D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D14C 12. místo Netopilová Simona
D16C 21. místo Sršňová Natálie
D18C 9. místo Mikysková Adéla
D35D 1. místo Kodytková Iva
D45C 2. místo Vandasová Markéta
D45C 4. místo Smutná Jana
D45D 2. místo Rykalová Jitka
D45D 5. místo Mudruňková Romana
D55D 8. místo Veverková Yveta
H16C 18. místo Jedlinský Martin
H35C 3. místo Veverka Tomáš
H45C 2. místo Netopil Libor
H65C 10. místo Tupec Jiří
T 2. místo Smutná Pavla

Další, již 16. kolo Východočeského poháru uspořádalo za překrásného podzimního počasí Sportcentrum Jičín. Přes osm stovek závodníků našlo pěkné shromaždiště na louce u obce Stav. Běželo se na mapě Špica v porostově pestrém lese s relativně hustou sítí komunikací, kde byly místy terénní detaily – pozůstatky po těžbě a staré meze. 


Výsledky:
D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D16C 16. místo Sršňová Natálie
D18C 11. místo Mikysková Adéla
D35D 7. místo Kodytková Iva
D45C 7. místo Vandasová Markéta
D45D 8. místo Rykalová Jitka
D45D 9. místo Mikysková Ilona
H16C 11. místo Jedlinský Martin
H45C 1. místo Vandas Luděk
H45D 9. místo Mikyska Alan
H55D 8. místo Rykala Karel
H65C 8. místo Tupec Jiří
HDR 20. místo Drhlík Jakub

Do Rudníku na 15. kolo Východočeského poháru přijelo závodit přes pět stovek závodníků. Krátkou trať uspořádal oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov. Tratě byly postaveny na mapě Pastvina ve zvlněném podhorském lese s četnými hustníky a pasekami. Terén byl místy hodně podrostlý kopřivami a ostružinami s velmi obtížnou průběžností. Naši běžci si vedli takto:

D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D14C 18. místo Netopilová Simona
D16C 8. místo Sršňová Natálie
D35C 8. místo Sršňová Kateřina
D35D 3. místo Kodytková Iva
D45D 3. místo Rykalová Jitka
D55D 6. místo Veverková Yveta
H16C 7. místo Jedlinský Martin
H35D 5. místo Sršeň Tomáš
H45C 2. místo Netopil Libor
H45C 4. místo Vandas Luděk
H45D 9. místo Mikyska Alan
H55D 10. místo Rykala Karel

1 2 3 4 5 15