Novinky

V zimním období se oficiální závody v orientačním běhu v naší oblasti nekonají, ale i tak se rádi proběhneme. O vánočních svátcích se konal tradiční ,,Štěpánský výběh na Chlum“, ze kterého je tato naše společná fotografie.

Poslední závod Východočeského poháru připravil K.O.B. Choceň. Téměř devět stovek závodníků čekaly tratě na mapě Jedlinka v převážně jehličnatém, porostově velmi rozmanitém lese s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60 metrů. Po pátečním celodenním dešti se počasí hodně umoudřilo a celý závod doprovázelo sluníčko. Takto se dařilo našim závodníkům:

D12D 2. místo Jedlinská Kateřina
D14C 21. místo Netopilová Simona
D35D 5. místo Kodytková Iva
D45C 3. místo Vandasová Markéta
D45C 6. místo Smutná Jana
D45D 2. místo Rykalová Jitka
D55D 9. místo Veverková Yveta
H16C 15. místo Jedlinský Martin
H35C 9. místo Hladký Viktor
H45C 1. místo Netopil Libor
H65C 7. místo Tupec Jiří

Městu Vamberk děkujeme za finanční podporu našeho oddílu a Vám všem přejeme krásný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2024.

Nedělní krátkou trať Východočeského poháru (18. kolo) uspořádal OK Slavia Hradec Králové. Za krásného teplého slunečného podzimního počasí startovalo přes 900 závodníků. Centrum bylo na pláži rybníka Biřička v Novém Hradci Králové. Běželo se na mapě Koliba v mírně zvlněném terénu, kde byla v části prostoru pravidelná síť komunikací, proměnlivá průběžnost porostů a místy meliorační rýhy. Zde jsou výsledky Vamberáků:

D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D14C 24. místo Netopilová Simona
D18C 11. místo Mikysková Adéla
D35D 3. místo Kodytková Iva
D45C 2. místo Vandasová Markéta
D45C 5. místo Smutná Jana
D45D 4. místo Rykalová Jitka
D45D 6. místo Mudruňková Romana
D55D 10. místo Veverková Yveta
H16C 9. místo Jedlinský Martin
H35C 4. místo Veverka Tomáš
H45C 1. místo Netopil Libor
H65C 7. místo Tupec Jiří
HDR 22. místo Drhlík Jakub
T 4. místo Smutná Pavla

Necelých osm set závodníků si přijelo zaběhat na Východočeský pohár do Vítězné. Pořadatelé z OOS TJ Spartak Vrchlabí připravili mapu Za Karmou. Pěkné tratě byly postaveny v mírně zvlněném terénu, který byl většinou dobře průběžný, místy s pasekami a hustníky, se střední sítí komunikací. Bylo tam také mnoho terénních detailů – kupky, jámy, prohlubně a rýhy, v některých částech byly samostatné skalky, kameny i kamenná pole. Závodu přálo krásné slunečné počasí. Výsledky vambereckých běžců:

D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D14C 12. místo Netopilová Simona
D16C 21. místo Sršňová Natálie
D18C 9. místo Mikysková Adéla
D35D 1. místo Kodytková Iva
D45C 2. místo Vandasová Markéta
D45C 4. místo Smutná Jana
D45D 2. místo Rykalová Jitka
D45D 5. místo Mudruňková Romana
D55D 8. místo Veverková Yveta
H16C 18. místo Jedlinský Martin
H35C 3. místo Veverka Tomáš
H45C 2. místo Netopil Libor
H65C 10. místo Tupec Jiří
T 2. místo Smutná Pavla

Další, již 16. kolo Východočeského poháru uspořádalo za překrásného podzimního počasí Sportcentrum Jičín. Přes osm stovek závodníků našlo pěkné shromaždiště na louce u obce Stav. Běželo se na mapě Špica v porostově pestrém lese s relativně hustou sítí komunikací, kde byly místy terénní detaily – pozůstatky po těžbě a staré meze. 


Výsledky:
D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D16C 16. místo Sršňová Natálie
D18C 11. místo Mikysková Adéla
D35D 7. místo Kodytková Iva
D45C 7. místo Vandasová Markéta
D45D 8. místo Rykalová Jitka
D45D 9. místo Mikysková Ilona
H16C 11. místo Jedlinský Martin
H45C 1. místo Vandas Luděk
H45D 9. místo Mikyska Alan
H55D 8. místo Rykala Karel
H65C 8. místo Tupec Jiří
HDR 20. místo Drhlík Jakub

Do Rudníku na 15. kolo Východočeského poháru přijelo závodit přes pět stovek závodníků. Krátkou trať uspořádal oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov. Tratě byly postaveny na mapě Pastvina ve zvlněném podhorském lese s četnými hustníky a pasekami. Terén byl místy hodně podrostlý kopřivami a ostružinami s velmi obtížnou průběžností. Naši běžci si vedli takto:

D12D 1. místo Jedlinská Kateřina
D14C 18. místo Netopilová Simona
D16C 8. místo Sršňová Natálie
D35C 8. místo Sršňová Kateřina
D35D 3. místo Kodytková Iva
D45D 3. místo Rykalová Jitka
D55D 6. místo Veverková Yveta
H16C 7. místo Jedlinský Martin
H35D 5. místo Sršeň Tomáš
H45C 2. místo Netopil Libor
H45C 4. místo Vandas Luděk
H45D 9. místo Mikyska Alan
H55D 10. místo Rykala Karel

Východočeský pohár pokračoval ve čtvrtek 28. září (státní svátek) hned dvěma závody ve Dvoře Králové nad Labem, které uspořádal oddíl Orienteering Adventure. Oba závody měly krásné centrum v pivovaře Tambor. Běželo se za teplého slunečného počasí.

Dopoledne byla na programu krátká trať. Pro 900 závodníků byla připravena mapa Kočičí potok, tratě byly hodně rychlé a orientačně jednodušší. Odpoledne čekal přes sedm stovek závodníků sprint na mapě Tambor. Nepěkný úvod byl v hodně zarostlém terénu, plném bažin, ostružin, šípků a kopřiv, v další části pak byla louka s rozptýlenou vegetací a v závěrečné části byla městská zástavba.

Výsledky na krátké trati:
D12D 2. místo Jedlinská Kateřina
D14C 23. místo Netopilová Simona
D45C 3. místo Smutná Jana
D45D 5. místo Rykalová Jitka
H16C 14. místo Jedlinský Martin
H35C 8. místo Andrš Jiří
H35C 10. místo Hladký Viktor
H45C 1. místo Netopil Libor
H45C 5. místo Koblic Jan
H45C 6. místo Vandas Luděk
H45D 10. místo Mikyska Alan
HDR 19. místo Drhlík Jakub

Výsledky ve sprintu:
D12D 3. místo Jedlinská Kateřina
D14C 12. místo Netopilová Simona
D45C 4. místo Smutná Jana
D45D 4. místo Mudruňková Romana
H21C 2. místo Dvořáček Radek
H45C 3. místo Vandas Luděk
H45C 6. místo Koblic Jan
H45D 5. místo Mikyska Alan
H55D 8. místo Rykala Karel
HDR 28. místo Drhlík Jakub

Podzimní část Východočeského poháru byla zahájena 12. kolem, které uspořádal oddíl OB TJ Sokol Žamberk. Centrem závodu byl sportovní areál ve Studeném. Téměř šest stovek závodníků běželo na mapě Studené III v podhorském členitém lese. Závod proběhl za nádherného slunečného počasí. Členové našeho oddílu OB Vamberk si vedli takto:

D12D 1. místo Kateřina Jedlinská
D14C 10. místo Simona Netopilová
D16C 8. místo Natálie Sršňová
D18C 4. místo Adéla Mikysková
D35C 9. místo Kateřina Sršňová
D35D 8. místo Iva Kodytková
D45C 3. místo Jana Smutná
D45D 3. místo Jitka Rykalová
D45D 5. místo Romana Mudruňková
D45D 10. místo Ilona Mikysková
D55D 5. místo Yveta Veverková
H16C 4. místo Martin Jedlinský
H35D 10. místo Tomáš Sršeň
H45C 1. místo Libor Netopil
H45D 5. místo Alan Mikyska
H65C 3. místo Vladimír Kotlář
HDR 12. místo Antonín Drhlík

D12D 1. místo Kateřina Jedlinská

Letošní WMOC – veteránské mistrovství světa v orientačním běhu – se konalo od 11.8. do 18.8. ve slovenských Košicích a jejich okolí. Pro téměř 2800 závodníků ze 44 zemí byl připraven již tradiční program: v sobotu kvalifikace sprintu, v neděli finále sprintu, v úterý kvalifikace lesních disciplín, ve středu finále krátké tratě a v pátek finále klasické tratě.

Startovnímu poli početně dominovali Češi – ve startovní listině jich bylo přes 400, následovali Finové a Švédi. Z OB Vamberk se tohoto mistrovství zúčastnilo 5 běžců – všem se podařilo probojovat do finále A. Sprint se běžel v centru Košic, lesní závody proběhly v okolí Košic a na Silické planině, která je součástí Slovenského krasu. Lesy byly bohaté na terénní detaily s řadou bažin. Tratě byly často mapařsky poměrně záludné a obtížné.

Naše Jana Smutná získala zlatou medaili ve finále na krátké trati po suverénním vítězství s velkým náskokem v kategorii W60.

Blahopřejeme!

Závěrečné kolo jarní části Východočeského poháru pokračovalo krátkou tratí. Závod uspořádal oddíl SK LOB Nová Paka s moc pěkným centrem na louce v obci Hřídelec. Tratě pro téměř osm stovek závodníků byly postaveny na mapě Zámečák. Běželo se v terénu, který byl mírně skloněný s množstvím terénních tvarů. Výsledky našich závodníků:
D12D 1. místo Kateřina Jedlinská
D14C 14. místo Simona Netopilová
D18C 5. místo Adéla Mikysková
D35D 1. místo Iva Kodytková
D45C 2. místo Jana Smutná
D45C 6. místo Markéta Vandasová
D45D 4. místo Jitka Rykalová
D45D 5. místo Romana Mudruňková
H16C 19. místo Martin Jedlinský
H35C 4. místo Viktor Hladký
H35C 7. místo Petr Drhlík
H45C 3. místo Libor Netopil

Děkujeme Městu Vamberk za finanční podporu našeho oddílu.

1 2 3 4 5 14