Novinky

Oblastní soutěže pokračovaly v sobotu dvěma závody. Dopoledne uspořádal Sportcentrum Jičín závod na krátké trati, jehož centrem bylo koupaliště v Lomnici nad Popelkou. Terénem byl svah s místy těžkou kamenitou podložkou a podrostem. Běželo jen asi 800 závodníků – hodně přihlášených kvůli počasí nedorazilo, protože byla zima a foukal studený vítr. Výsledky vambereckých běžců:

Read More »

Východočeský pohár pokračoval druhým kolem, které uspořádal OK Lokomotiva Pardubice v Semíně. Za nádherného slunečného počasí se běžela klasika v rovinatém lese s řadou cest a vodotečí, potoků a bažin, který byl porostově velmi různorodý, místy se sníženou průběžností a podrostem. Tratě pro téměř tisícovku závodníků byly velmi pěkné. Protože to bylo současně i 1. kolo Ligy Vysočiny, ve všech kategoriích se sešla velmi slušná konkurence. Přesto se našim závodníkům vedlo velmi dobře:

Read More »

Jarní pohár, který již tradičně zahajuje sezónu orientačních běžců, uspořádal oddíl OK 99 Hradec Králové. Centrum závodu bylo na rozlehlé louce v Bělči nad Orlicí. Zdejší rovinatý terén bez obtížného podrostu s hustou sítí cest byl na úvod sezóny vhodný a velmi pěkný. Na závodníky čekalo nádherné jarní počasí.

Read More »

Letošní Východočeský pohár skončil první sobotu krátkou tratí. Závod byl společný s oblastí Vysočina. Na start se postavilo 900 závodníků. Za krásného slunečného podzimního počasí uspořádali pořadatelé z OK Slavia Hradec Králové závod s centrem v areálu fotbalového hřiště v Záboří nad Labem. Běželo se v mírně svažitém terénu s řadou terénních detailů po těžbě, středně hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů, místy byl hodně nepříjemný podrost. Tratě byly velmi rychlé, orientačně jednodušší. 

Read More »

OOS TJ Spartak Vrchlabí uspořádala další závod Východočeského poháru v centru sportovního areálu Vejsplachy. Dorazilo 650 závodníků. Běžela se klasická trať v zahrádkářské kolonii a příměstském lese na jižním okraji města. Klasický závod byl odlišný než jiné závody svým umístěním. Část tratí vedla zámeckým parkem na území KRNAPu.

Read More »

Východočeský pohár pokračoval krátkou tratí, kterou uspořádal K.O.B. Choceň. Necelých 800 závodníků našlo centrum na velké louce u osady Hluboká, běželo se převážně v jehličnatém lese, který byl porostově velmi rozmanitý s hustou síť cest. Počasí bylo chladné a ráno byla díky mlze velmi špatná viditelnost, přesto nás potěšily hezky postavené tratě i dobrá organizace. Naši běžci ovládli přední příčky. (čísla jsou místa, na kterých se závodníci umístili)

Read More »

Tento typ závodu využívají oddíly z blízkého okolí, aby mohly společně potrénovat a zároveň změřit své síly. Konal se v krásném prostředí u rybníka v obci Kozodry, kde bylo opět připraveno několik tratí.

Děkujeme Městu Vamberk za finanční podporu našeho oddílu.

Tento závod určený pro širokou veřejnost se uskutečnil ve Vamberku na Vyhlídce. Bylo připraveno několik tratí různé obtížnosti pro děti i rodiče s dětmi. Každý, kdo přišel, si mohl vyzkoušet orientační běh. Zájemci o tento sport mohou navštěvovat kroužek ,,Orientace v přírodě“ v DDM Vamberk, který vede trenérka Milena Koblicová.

Autor: Radoslav Vídeňský

SK LOB Nová Paka uspořádal další závod Východočeského poháru. Centrum závodu bylo na pěkné louce u silnice mezi obcemi Dolní Olešnice a Zadní Mostek. Po celý den byla v centru mlha, slibované sluníčko se nedostavilo, bylo i dost chladno. Více než osm stovek závodníků čekaly krásně postavené tratě. Běželo se v mírně členitém terénu s okrajovými svahy, les byl porostově velmi rozmanitý s nepřehlednými hustníky, kameny a skalkami, bažinkami a vodotečemi. Naši závodníci se umístili takto:

Read More »

Pořadatelem veteraniády byl oddíl OB Opava. Běželo se ve středně členitém terénu s hustou sítí cest, kde bylo hodně vrstevnicových a kamenných detailů jak přirozených, tak po umělé intenzivní těžbě. Povrch s velmi rozmanitým porostem byl s četnými kameny, kupkami a jámami. Náš oddíl reprezentovaly celkem 3 veteránské štafety a umístily se výborně. Gratulujeme!

Read More »