Cestovné za auta! Důležité!

Do 20.11.2015 je nutné vyplnit cestovné na závody na VČP do tabulky – zde kvůli proplacení na pozdější doplnění nebude brán ohled !
Pro auta co vezli 2 osoby 1,50Kč/km a auta od 3 osob výše 3Kč/km. Od příštího roku budeme jezdit na závody os.auty, bus se letos při množství odd.členů nevyplatí.

Dále je nutné zaplatit vícedenní letní závody 2015 – viz tabulka s požadovanými platbami – zde