Odjezdy na závod

OŽ –  sobota 2.11.2019

Odjezd:  z náměstí ve Vamberku

1. auto – Libor / Yveta, Markéta, Jana / – 8.00