Příspěvky

Je potřeba zaplatit příspěvky (600Kč) za rok 2015! Yveta a Kamil Műller mají zaplatit ještě za vícedenní 2013
(Yveta 469,- a Kamil 750,-) na č.ú.: 2500584865/2010