Schůze oddílu

Schůzka členů OB VAM k pořádání VČP 15/10 se koná v pátek 16/09 v 18:00 v klubovně v Merklovicích.